سیستم بازرسی دیداری (ویژن سیستم ) برای پریفرم بهمراه بریدن دم اضافه آن (Vision inspection system for Preform)

Add to wishlist
Share

    پریفرمهای تولید شده پس از ورود به ماشین مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت بلند بودن دم آن ، توسط کاتر مخصوص بریده میشود .این ماشین همچنین توانایی بررسی تمامی جنبه های مورد نیاز مشتری را برای شناسایی ایرادهای پریفرم دارد.

    0/5 (0 نظر)