سیستم بازرسی

Add to wishlist
Share

  سیستم های بازرسیInspection Systems                                                                  

   

   

  Vision inspection system for Can Inside & Outside

  سیستم بازرسی دیداری(ویژن سیستم)  برای درون و بیرون قوطی فلزی کن

   

   


   

   

   

   

   

   

    Vacuum Leaking Test Machine for all type of Can

  ماشین وکیوم برای تست نشتی انواع قوطی فلزی کن

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vision Inspection System For Easy open Ends and Metal Ends

  سیستم بازرسی دیداری( ویژن سیستم) برای تست انواع دربهای ایزی اوپن و دربهای فلزی دیگر

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vision inspection system for Can outside printing

  سیستم بازرسی دیداری ( ویژن سیستم ) برای چاپ بیرونی قوطی فلزی کن

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vision inspection system for PET Cap

  سیستم بازرسی دیداری(ویژن سیستم) برای دربهای پت

   

  Laser Machine For Making Plastic Closures

  ماشین لیزر برای حک بروی انواع دربهای پلاستیک

  برای اطلاعات بیشتر لطفا به کاتالوگ ما نگاه بیندازید و فیلم ماشین را نیز میتوانید مشاهده بفرمایید

   

   

   

   

  Vision inspection system for Preform

  سیستم بازرسی دیداری (ویژن سیستم ) برای پریفرم بهمراه بریدن دم اضافه آن

  The preform line after ordered into tail cutting machine, then remove the extra of the tail and with the bottle detection function based on the customer’s requirement. We can provide different configuration of inspection, effectively ensure the quality of preform.

  پریفرمهای تولید شده پس از ورود به ماشین مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت بلند بودن دم آن ، توسط کاتر مخصوص بریده میشود .این ماشین همچنین توانایی بررسی تمامی جنبه های مورد نیاز مشتری را برای شناسایی ایرادهای پریفرم دارد.

  0/5 (0 نظر)