از سیستم تمام اتوماتیک  نصب لاینر برای تولید دربهای لاینردار 3 تا 5 گالنی اب استفاده میشود.این سیستم بصورت کااملا اتوماتیک این فرآیند را انجام میدهد بنابراین دربهای تولید شده بسیار بهداشتی بوده و کارایی آنها نیز بالاتر میباشد.

    The smart cap automatic applicator is designed for applying liner into the 3-5 gallon water bottle smart cap. Liner of the cap is applied into the smart cap automatically. hence, with our machine, the smart cap shall improve the hygiene level and increase product consistence in cap sealing performanc

    For more Details, please visit Our Catalog (Cap )

    برای اطلاعات بیشتر لطفا به کاتالوگ ما نگاه بیندازید

    0/5 (0 نظر)