گروه   هلدینگ سورین

نوع آوری در بسته بندی، راهکارهای خلاقانه

خوب میدانیم که بسته بندی خلاقانه از مهمترین عوامل افزایش فروش محصول شما میباشد.نتایج تحقیقات نشان میدهد که فرم ، طرح ، رنگ و جنس بسته بندی مواد غذایی ، تاثیر معنی داری بر افزایش فروش دارد.هر چه بسته بندی شفاف تر و با استحکام تر باشد مقبولیت بیشتری بهمراه خواهد داشت.

  • پیگیر باشید
demark
dema

درباره ما بدانید

گروه هلدینگ سورین

نماینده رسمی شرکت دمارک در ایران

محصولات  ما

همراهان  ما