مواد کش چند ایستگاهی(Multi-Station Hopper Loader)

Add to wishlist
Share

    مواد کش با لودر مجزای یک – به – دو و یا یک – به – چهار بر اساس استانداردهای اروپا طراحی و توسعه داده شده است.

    این سیستم همچنین میتواند تشخیص دهد که مواد را از طریق کدام مسیر برای ماشینهای تزریق مختلف ارسال نماید که هزینه کمتری بهمراه داشته باشد.

    .One-to-two or one- to- four separate hopper loaders are designed and developed on the basis of original European, Separate-Vacuum hopper loaders

    .It can also realize “one- to-two or one-to-four ” way of conveying materials to different molding machines or hoppers to greatly lower the cost

    0/5 (0 نظر)